Psychoterapia dla osób dotkniętych kryzysami, cierpiących na zaburzenia nerwicowe i depresyjne . - Bogda Pawelec

Przejdź do treści

Menu główne:

Psychoterapia dla osób dotkniętych kryzysami, cierpiących na zaburzenia nerwicowe i depresyjne .

Kiedy potrzebna jest psychoterapia
Gorsza jakość życia często jest związana z dolegliwościami natury psychicznej – objawami nerwicowymi, obniżonym nastrojem, pewnymi cechami osobowości ukształtowanymi przez wiele lat życia człowieka. Nie mamy zwykle na nie wpływu, są efektem doświadczeń życiowych, wychowania, traumatycznych doświadczeń.
Trudno się z nich wyzwolić, bo do pewnego momentu życia były jedyną najskuteczniejszą formą przetrwania, kiedy jednak zaczynają uwierać i nie spełniają już swojej roli można skutecznie się od nich uwolnić poprzez analizę doświadczeń życiowych, uświadomienie sobie gamy uczuć często trudnych do zaakceptowania, a nawet uświadomienia.
Cały proces musi odbywać się w ciepłej i bezpiecznej atmosferze wzajemnej współpracy terapeuty i klienta, gdzie celem jest jedynie zmiana pewnych postaw, przekonań i sposobu przezywania, tak aby życie stało się łatwiejsze, radośniejsze i wolne od objawów.
Metody pracy
Metody pracy oparte są na podejściu psychodynamicznym z elementami terapii poznawczej i behawioralnej i hipnoterapii. Niezwykle istotne są: dialog terapeutyczny pomiędzy klientem a terapeutą, techniki wizualizacyjne, praca nad osiągnięciem wglądu w przyczyny problemów i powody objawów, techniki hipnotyczne oraz nauka technik autohipnotycznych i relaksacyjnych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego